کد مطلب : 66514 تاریخ مطلب : 1399/07/16

سوء مديريت ها و آشنا نبودن به وضعيت بازار و اصناف، آثار جبران ناپذيري بر پيکره اصناف مي گذارد

رئيس اتحاديه بنکداران و طاقه فروشان پارچه تهران اظهار داشت: جداي از بحران هاي اقتصادي ناشي از تحريم هاي ظالمانه و متعاقب آن ايستادگي مردم مسلمان و با غيرت اين كشور پهناور و شهيدپرور؛ متاسفانه سوء مديريت ها و عدم آشنايي با وضعيت بازار و قاطبه اصناف علي رغم مجاهدت ها، ضربات سهمگين و جبران ناپذيري را بر پيكر زخم خورده اصناف وارد مي آورد.

محمد ولدخاني، رئيس اتحاديه بنکداران و طاقه فروشان پارچه تهران در اين خصوص افزود: فشار روزافزون سازمان مالياتي كشور كه بدون در نظر گرفتن عواقب سوء، بي مهابا با هجمه به ارسال پيامك هاي متعدد و بيانيه ها در كشيدن برگ تشخيص و متمم ماليات براي سال هاي 93، حتي براي افرادي كه داراي برگ قطعي پرداخت ماليات هستند و همچنين تهديد و اعلام به بررسي و سركشي تراكنش هاي بانكي اعضاي محترم صنفي، جو ناآرام و نارضايتي بسياري را در اين برهه از زمان كه بيماري كرونا و نوسانات ارزي و گراني از سويي و از سويي ديگر، افزايش افسار گسيخته قيمت ها، كسادي حاصل از ركود و تعطيلات اجباري بسياري از واحدها به وجود آورده و بر اين حركت نامعقول و مستبدانه خود اصرار مي ورزد.

او تصريح کرد: گويي سازمان امور مالياتي كشور در خوابي سنگين فرو رفته و حاضر نيست از اين خواب سنگين بيدار شود تا شاهد ورشكستگي اقتصادي كشور نباشد.

ولدخاني با تاکيد بر اطاعت از فرمايشات رهبر معظم انقلاب در راستاي رونق و جهش توليد» اضافه کرد: متاسفانه در اين راستا توجه شايسته و بايسته اي به پيام ها و نصايح خردمندانه رهبر عظيم الشآن و فرمايشات و هدايت موثر ايشان در ترويج توليد و جهش آن در حال و آينده انجام نگرفته، لذا لزوم برخورد قاطع و مدبرانه با وضع موجود و بازنگري و تصحيح قوانين مربوطه را بشدت مي طلبد.

او تصريح کرد: اتحاديه بنكداران و طاقه فروشان تهران به عنوان يکي از صنوف آسيب پذير از اين قائده مستثني نيست؛ بلكه مي بايست به ساير معضلات جاري كه سنگ بزرگي در راه ترقي و تعالي آن و ساير اصناف نهاده شده رسيدگي و در جهاتي به بازنگري قوانين، مواد و تبصره هاي مشکل ساز و دردسر آور رسيدگي شود که از آن جمله تعرفه هاي غير كارشناسي گمرگي و سوء تدبير است که چرخ توليد را لنگان و مضمحل نموده است

رئيس اتحاديه بنکداران و طاقه فروشان پارچه تهران ادامه داد: قطعا با ارائه راهكارهاي گوناگون و كمك مسئولان اتاق اصناف و درك واقع بينانه فرايندهاي توليد و توزيع و همچنين رفع قوانين دست و پاگير نظام بانکي که بعضاً پي هر مشكلي به دنبال سودجويي و به اصطلاح گرفتن ماهي از آب گل آلود هستند، مي توانيم مرحمي بر زخم هاي متعدد اين قشر زحمتكش و كارآفرين بنهيم.

ولد خاني با تاکيد بر تلاش همه جانبه هيئت مديره جديد اتحاديه گفت: با بهره مندي از خرد جمعي، هيئت مديره در تلاش است تا صنف را با همدلي و همکاري به ارتقاي لازم و حل مشکلات برساند. واضح و مبرهن است اتحاديه با مشكلاتي مواجه است كه طبعا اين چالش ها دير زماني است که گريبانگير اصناف خصوصا اين صنف را گرفته که به قطع و يقين براي رفع اين مشکلات نيازمند توجه خاص مسئولان و دست اندركاران مراکز مربوطه هستيم.