کد مطلب : 63855 تاریخ مطلب : 1400/03/25

اظهارنامه هاي مالياتي

اطلاعيه ، اظهارنامه هاي مالياتي براي عملکرد سال 1399 در سال 1400

اطلاعيه

اعضاء محترم ، با توجه به زمان باقيمانده تا پايان خردادماه نسبت به ارائه اظهارنامه مالياتي يا تبصره ماده 100 اقدام نمائيد . هرگونه تصميم جديد نسبت به تمديد مهلت اظهارنامه اطلاع رساني مي گردد .
اتحاديه بنکداران و طاقه فروشان پارچه

‍ابراهيم درستي: اصناف خواستار تمديد مهلت ارسال اظهارنامه عملکرد 99 تا پايان شهريور و بازنگري در دستورالعمل تبصره ماده 100 ق.م.م

مي باشند چرا سازمان امور مالياتي به دنبال ايجاد نارضايتي در اصناف کشور است؟

عضو هيئت رئيسه اتاق اصناف ايران و تهران و نماينده اصناف در سازمان امور مالياتي اظهار داشت: شرايط امروز اصناف با توجه به رکود و تعطيلي هاي دوساله بسيار سخت است و سازمان امور مالياتي به عنوان يکي از بخش هاي دولت بايد در راستاي حمايت از مشاغل و صنوف آسيب ديده اقدام نمايد. مکررا درخواست تمديد مهلت ارسال اظهارنامه عملکرد 99 تا پايان شهريور را به سازمان ارسال کرده ايم و علت مخالفت سازمان با اين موضوع براي ما مشخص نمي باشد

ابراهيم درستي با بيان اينکه سازمان امور مالياتي بصورت شفاف دليل مخالفت خود با عدم تمديد مهلت ارسال اظهار نامه عملکرد 99 را بيان نمايد، افزود: در سال گذشته که شرايط صنوف به سختي امسال نبود، مهلت ارسال اظهارنامه تا پايان مرداد 99 تمديد گرديد ولي امسال فشار مالياتي بر کسبه افزايش پيدا کرده است، بطوريکه سال گذشته اصناف 14 ماه مهلت داشتند و امسال 10 ماه! ظاهرا سازمان امور مالياتي در ماه هاي پاياني دولت به دنبال پر کردن خزانه با اخذ ماليات از نادرآمدي اصناف است

درستي با بيان اين که امسال هم سازمان امور مالياتي قول داده بود که اين مهلت را تا پايان شهريور1400تعيين خواهد کرد، ادامه داد: براي ما مشخص نيست که در اين شرايط کرونا، رکود اقتصادي و انتخابات رياست جمهوري چرا سازمان امور مالياتي به دنبال ايجاد نارضايتي در اصناف کشور است؟ اصنافي که همواره همراه و پيشگام در تمامي عرصه هاي انقلاب اسلامي بوده اند. در صورتيکه در جلسه اي که نمايندگان اصناف، نمايندگان سازمانها ذيربط و نمايندگان ستاد ملي مقابله با کرونا حضور داشتند، مقرر شد که اين مهلت تا پايان شهريور ماه 1400 به تعويق بيفتد

نماينده اصناف در سازمان امور مالياتي در خصوص دستورالعمل ابلاغي تبصره ماده 100 ق.م.م مستقيم توسط سازمان امور مالياتي اظهار داشت: طي چندين نشست و بصورت مکتوب و رسانه اي بارها اعلام نموديم کهامسال با توجه به شرايط سخت اقتصادي صنوف، سازمان امور مالياتي مودياني که تا 70برابر معافيت مالياتي درآمد داشته اند را شامل بهرمندي از توافق تبصره ماده100ق.م.م سازمان امور مالياتي اعلام نمايند اين دستورالعمل بر مبناي توافق با اصناف صادر گرديده است يا نظر سازمان؟ در صورت توافق چه کساني در اصناف اين توافق را با سازمان انجام داده اند؟ و در غير اينصورت سازمان اين دستورالعمل را بر چه مبنايي صادر نموده است

عضو هيئت رئيسه اتاق اصناف ايران و تهران با تاکيد بر لزوم بازنگري در اين دستورالعمل افزود: با نظر کارشناسي ميگويم که اصناف کشور قطعا از اين فرصت پيش بيني شده در قانون بي نصيب خواهند شد و اينجانب به عنوان نماينده اصناف در سازمان امور مالياتي خواستار بازنگري در اين امر هستم.ابلاغ چنين دستورالعملي آن هم در نيمه دوم خرداد با زمان کمتر از 15 روز، اصناف را در فشار مضاعف قرار داده است

درستي در پايان تصريح کرد: افزايش بي سابقه تورم، قيمت کالاها و هزينه ها اصناف را از پاي درآورده است و اين موضوع در اکثر مراکز استانها علي الخصوص در استان تهران کاملا مشهود است. دولت بايد در ماه هاي پاياني خود نگاه بسيار ويژه اي را به اصناف داشته باشد، تا بخشي از خسارات وارده بر اصناف کشور جبران گردد.لذا اصناف کشور خواستار تمديد مهلت ارسال اظهارنامه عملکرد 99 تا پايان شهريور 1400 و بازنگري در دستورالعمل تبصره ماده 100 ق.م.م مي باشند