کد مطلب : 43236 تاریخ مطلب : 1398/09/16

ضرورت فعالتر شدن سازمان ها در پيگيري و نظارت ثبت نام واحد هاي صنفي ، ثبت اسناد فروش و تاييد اسناد خريد توسط واحد ها در سامانه جامع تجارت